Scopul monitorizării stării este să se prelungească la maxim profitul unei fabrici de-a lungul vieții sale evitând pierderi în producție și pagube secundare care au loc datorită defectării componentelor vitale, în special rulmenții generatoarelor, reductoarelor și rulmenții principali.

Soluția SPM pentru ferma eoliană

Sistemul SPM este extrem de sensibil și oferă avertizare timpurie privind deteriorarea stării de funcționare a unei componente. Aceasta permite mentenanță planificată și înlocuiri cu cea mai scurtă întrerupere posibilă.

Parametrii monitorizați sunt șocurile și vibrațiile, indicatorii cei mai de încredere și mai specifici, la intervale prestabilite. Sistemul măsoară amplitudinea semnalelor, oferă reprezentări grafice și, cel mai important, valori individuale privind anumite simptome care arată starea inelului interior al rulmentului, angrenajului etc.

Mesajul principal care ajunge la utilizatorul fermei eoliene este o valoare a condiției ușor de înțeles, codificat în verde - stare bună, galben - alertă și roșu - condiție slabă, împreună cu descrierea cauzelor cele mai probabile.

SPM oferă informație de încredere și ușor de manipulat, ajustată tehnic și economic la cerințele fiecărei fabrici.

Windmill diagram

1. Generator

Metode recomandate: SPM HD® și EVAM pentru șocuri și vibrații.
Motivul: Cea mai comună cauză a defectelor sunt condiția deteriorată a rulmenților și descentrarea.
Observație: Timp de avertizare amplu.

2. Reductor

Metoda recomandată: SPM HD® și EVAM
Motivul: Problemele legate de angrenaje și cuplaje din partea rapidă a reductorului, măsurători cu impulsuri de șoc pentru starea părții lente a reductorului.
Observație: Reductoarele sunt unități complexe ce au nevoie de tehnici de măsurare care să acopere toate problemele posibile. RPM se calculează pornind de la viteza rotorului.

3. Rulmenții principali

Metode recomandate: SPM HD®, analiză spectrală și temporală.
Motivul: Metoda potrivită pentru rulmenții cu rotație lentă.
Observație: Măsurarea RPM-ului este foarte importantă pentru părțile care se rotesc încet.