Măsurarea unei game largi de vibrații este metoda cea mai des folosită și avantajoasă economic pentru diagnosticarea stării generale a unui utilaj.

Există două recomandări ISO în ceea ce privește monitorizarea stării unui utilaj prin acest tip de măsurătoare, prima este ISO 2372, cea mai frecventă și ISO 10816, mai nouă, o înlocuire pentru standardul mai vechi.

Elementele ISO 10816

Măsurătorile sunt făcute în trei direcții (orizontal, vertical, axial).

Starea utilajului este diagnosticată pe baza unei game largi de vibrații care oferă o valoare RMS. ISO 10816 menținea vibrația inferioară într-o gamă flexibilă, între 2 și 10 Hz, în funcție de tipul de utilaj. Frecvența superioară este de 1000 Hz.

ISO 10816 operează folosind termenul de magnitudine a vibrației care, în funcție de tipul utilajului, poate fi o valoare RMS sau o viteză a vibrației, accelerație sau dislocare. Dacă doi sau mai mulți din acești parametri sunt măsurați, severitatea vibrației este cea care aduce valoarea relativă cea mai mare a RMS. Pentru anumite utilaje, ISO 18016 recunoaște valori de la vârf la vârf ca criterii ale stării utilajului.

Standardul constă în mai multe drumuri, fiecare tratând un anumit tip de utilaj, cu tabele de valori limită care fac diferența între vibrațiile acceptabile (în gama verde), vibrație nesatisfăcătoare (în gama galbenă) și vibrații care vor cauza defecte dacă nu sunt reduse (în gama roșie).

 

EVAM înseamnă Metodă de Evaluare pe baza Analizei Vibrațiilor, metoda generând trei seturi de date privind condiția utilajului:

  • Parametrii de condiție, care se măsoară calculează valori care descriu diverse aspecte ale vibrațiilor utilajului;
  • Spectrul de vibrații în care se găsesc modele semnificative, evidențiate și evaluate cu ajutorul valorilor presetate;
  • Coduri de condiție specifice utilajului (verde, galben, roșu) și condițiile de valoare, bazate pe evaluarea statistică a parametrilor de condiție și valorile simptomelor.

Pentru fiecare punct de măsurare, utilizatorul poate face o selecție individuală și defini tipul de date cel mai potrivit pentru analiza unui utilaj individual. Alternativele includ:

  • anveloparea
  • media sincronizată
  • alarmele de bandă și media rezultatelor măsurătorilor pentru îmbunătățirea fiabilității sistemului
  • analiza temporală a semnalului pentru evaluarea detaliată a tot felul de simptome direct de la semnalul brut

Valori înalte aleatorii cauzate de rezonanță sau de alte surse de interferență sunt filtrate minimizând numărul de alarme false.

 

Analiza semnalului de timp

Semnalul de timp este sursa tuturor evaluărilor și calculării frecvențelor utilajului. Semnalul de timp este semnalul electric care vine de la traductor și care reflectă toate evenimentele care au loc în utilaj. Acesta arată perioada dintre evenimente și cât de multă energie este generată de către eveniment. Se poate distinge dintre diverse defecte care apar în același model, în spectrul FFT.

Parametri de stare

Parametri de stare se măsoară pentru o anumită gamă de frecvențe. Aceștia pot fi activați individual și afișați ca tabele de rezultate sau ca diagrame. Parametrii de stare disponibili sunt:

  

Table of available condition parameters

Valorile de vârf și de la vârf la vârf sunt afișate în unitatea selectată pentru semnalul de timp.

Analiză spectrală cu simptome

Pentru recunoașterea ușoară a tiparelor în spectru, EVAM oferă o gamă gata realizată de „simptome”. Aceste sunt instrucțiuni pentru evidențierea un tipar de spectru și pentru a afișa suma liniilor valorilor RMS ca parametru de simptom (care pot fi evaluate sau prevăzute). Majoritatea simptomelor sunt configurate automat folosind RPM-ul ca variabilă; pentru unele este necesare informații, de exemplu numărul de vane ale unui rotor. Simptomele potrivite și grupurile de simptome sunt selectate din meniul Condmaster atunci când se pregătește măsurătoarea.

Coduri de stare specifice

În Condmaster, se pot seta limitele alarmei pentru toți parametrii activi. O dată ce rezultatele sunt colectate, poate fi creat un „criteriu” EVAM care compară noile valori ale parametrilor cu valoarea statistică medie și afișează o condiție fără dimensiuni pe scara verde - galben - roșu.

Măsurarea fazei

O fază este o întârziere exprimată în grade de rotație. Se calculează întârzierea dintre trecerea tahometrului cu impuls și maximul frecvenței componentei de interes de la traductorul de vibrație la viteza de rotație. Valoarea prezentată este un unghi relativ, nu absolut, pentru că nu este compensare pentru întârzierea fazei în traductor sau în circuitele electronice.